Συσκευή ελέγχου ολοκληρωμένων κυκλωμάτων πυλών με μικροελεγκτή

Λάφτσης, Ιγνάτιος/ Παπώτης, Γεώργιος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Software;Logic gates;Logic gates Controllers;MC68HC908GP32CP MOTOROLA Microcontroller;Λογισμικό;Integrated circuits gates;CMOS gates;TTL gates;Μικροελεγκτής MC68HC908GP32CP MOTOROLA;VΚ 2223;74HC;74LS;Πύλες CMOS;Πύλες TTL;Λογικές πύλες;Ελεγκτές λογικών πυλών;Ολοκληρωμένα κυκλώματα πυλών
Issue Date: 27-Apr-2012
Abstract: Η εργασία παρουσιάζει μια συσκευή ελέγχου ολοκληρωμένων κυκλωμάτων πυλών, με πιο απλά λόγια ένα tester λογικών πυλών. Η συσκευή ελέγχει πύλες τεχνολογίας TTL και CMOS. Πιο συγκεκριμένα τις σειρές 74LS και 74HC αντίστοιχα.
Description: Πτυχιακή εργασία-- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών-- Τμήμα Ηλεκτρονικής,2008 -- αα201
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10233
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10233
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.