Σύστημα Ελέγχου Θεατρικού Φωτισμού Με Βάση Το Πρωτόκολλο DMX512

Βαρσάμης, Βάιος/ Κοτσασάββας, Αναστάσιος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Θεατρικός φωτισμός;Microcontrollers;Μικροελεγκτές;Μικροελεγκτής PIC16f874A;Πρωτόκολλο DMX512;Theatrical lighting;Software;Λογισμικό;Microcontroller PIC16f874A;DMX512 Protocol
Issue Date: 28-Feb-2012
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον προγραμματισμό των Μικροελεγκτών "PIC" και προσφέρει μια εξεικοίωση, σε ένα κλάδο με τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρουν οι μικροελεγκτές μέσω του προγραμματισμού.Επίσης με το πρωτόκολλο DMX 512, που είναι το πλέον διαδεδομένο πρωτόκολλο στις μέρες μας για την επικοινωνία και τον έλεγχο των συσκευών φωτισμού. Στόχοι της εργασίας ειναι: • Η εξοικείωσή με των προγραμματισμό των μικροελενκτών • Η χρησιμοποίηση του πρωτόκολλου DMX 512 για τον έλεγχο κάποιων συσκευών φωτισμού.
Description: Πτυχιακή εργασία-- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών-- Τμήμα Ηλεκτρονικής,2010 -- αα238
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10232
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10232
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.