Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Γενικού Τμήματος Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής : πρακτικό αρ. 25, 12-9-1986

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής


Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνέλευσης και β) η ενημέρωση σχετικά με τις εγγραφές σπουδαστών για το ακαδημαϊκό έτος 1986-87. Εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν: α) η κατοχύρωση μαθήματος ξένης γλώσσας σε σπουδαστές της ΣΤΕΦ, β) η κατοχύρωση μαθήματος ξένης γλώσσας σε σπουδαστές της ΣΔΟ, γ) η επάρκεια των αγγλικών καθηγήτριας και δ) η απαλλαγή σπουδαστών από τα Ρωσικά.
Institution and School/Department of submitter: Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής
Keywords: Πρακτικά συνεδριάσεων;ΚΞΓΦΑ ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα;Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΚΞΓΦΑ) ΑΤΕΙΘ;ΓΤΞΓΦΑ ΤΕΙΘ;Γενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΓΤΞΓΦΑ) ΤΕΙΘ
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΚΞΓΦΑ, 1986
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1023
Appears in Collections:Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KXGFA_25_12-9-1986.pdf7.31 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1023
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons