Προσομοίωση και μοντελοποίηση συστημάτων μικροελεγκτών με την χρήση λογισμικού

Παπαδοπούλου, Μαρία/ Κάλτσος, Χρήστος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Modeling;Simulators;Simulation;Microcontroller systems;Microcontrollers;Μικροελεγκτές;Modeling microcontrollers;Software;Μοντελοποίηση;Συστήματα μικροελεγκτών;Μοντελοποίηση μικροελεγκτών;Λογισμικό;Προσομοιωτές;Προσομοίωση
Issue Date: 5-Apr-2012
Abstract: Στην εργασία παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της προσομοίωσης και οι σύγρχρονες τεχνικές ανάπτυξης μοντέλων προσομίωσης μικροελεγκτών.Οι σημαντικότεροι παράγοντες που συνέβαλαν στην δημιουργία προσομοιωτών για τους μικροελεγκτές ήταν η ελλειψη του εξοπλισμού, η δυνατότητα άμεσου ελέγχου του κώδικα και τέλος, η δυνατότητα χρησιμοποίησης τους ως εργαλεία ανάλυσης συστημάτων και λήψης αποφάσεων.Ο Προσομοιωτής της Oshon δίνει λύση στα προβλήματα αυτά με ενα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον. Η παρούσα πτυχιακη αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσπάθεια εισαγωγής στον κόσμο του προγραμματισμου των μικροελεγκτών και των συστημάτων μοντελοποίησης τους με την βοήθεια της προσομοίωσης.
Description: Πτυχιακή εργασία-- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών-- Τμήμα Ηλεκτρονικής,2010 -- αα173
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10228
Item type: other
Submission Date: 2018-02-28T16:25:03Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10228
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.