Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Γενικού Τμήματος Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής : πρακτικό αρ. 9, 9-9-1985

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής


Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η επιλογή έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού και β) ο καθορισμός προαπαιτούμενων μαθημάτων. Εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν: α) η έγκριση σημειώσεων καθηγητή για τα Αγγλικά ΙΙΙ & IV, β) η αντιστοιχία αγγλικών ΚΑΤΕΕ με ΤΕΙ του τμήματος Δομικών Έργων της ΣΤΕΦ και γ) ο μέγιστος αριθμός σπουδαστών στην αίθουσα, στο μάθημα της ξένης γλώσσας (θεωρία).
Institution and School/Department of submitter: Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής
Keywords: Πρακτικά συνεδριάσεων;ΚΞΓΦΑ ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα;Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΚΞΓΦΑ) ΑΤΕΙΘ;ΓΤΞΓΦΑ ΤΕΙΘ;Γενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΓΤΞΓΦΑ) ΤΕΙΘ
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΚΞΓΦΑ, 1985
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1022
Appears in Collections:Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KXGFA_9_9-9-1985.pdf11.31 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1022
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons