Ανάπτυξη ιστοσελίδας για το εργαστήριο Μ.Μ.Ε. Ι

Σιδηρόπουλος, Ιωάννης/ Παπαντωνίου, Θωμάς


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Internet;Διαδίκτυο;CSS (Cascading Style Sheets);MySQL;Ιστοσελίδες;HTML (Hypertext Markup Language);PHP;Webpages
Issue Date: 25-Jul-2008
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Ηλεκτρονικής, 2008
The aim of development a webpage for laboratory MME I, its to help the students for a success view of the subject, giving access to notes, announcements and to other useful information with modern way using the internet from their home.
Ο σκοπός της ανάπτυξης της ιστοσελίδας του εργαστηρίου ΜΜΕ Ι, είναι να βοηθήσει τους φοιτητές στην επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, δίνοντας τους πρόσβαση σε σημειώσεις, ανακοινώσεις, και άλλες χρήσιμες πληροφορίες με σύγχρονο τρόπο χρησιμοποιώντας το internet από το σπίτι τους.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10215
Item type: other
Submission Date: 2018-02-28T16:24:57Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
papantoniou_main.pdf2.87 MBAdobe PDFView/Open
papantoniou_sum.pdf45.45 kBAdobe PDFView/Open
mme.sql1.14 MBUnknownView/Open
Site.7z21.78 MBUnknownView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10215
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.