Ανάπτυξη λογισμικού για την επίλυση βασικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων σε γραφικό περιβάλλον

Παπακώστας, Δημήτριος/ Θεοδωρής, Παναγιώτης


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές;Κυκλώματα τελεστικών ενισχυτών;Κυκλώματα Τρανζίστορ;Ηλεκτρονική;Λογισμικό επίλυσης;Εφαρμογή ηλεκτρονικού υπολογιστή;Επίλυση κυκλωμάτων;Ηλεκτρονικά κυκλώματα;Computers;Electronics;Operational amplifiers Circuits;Transistor circuits;Solving circuits;Electronic circuits;Computer application
Issue Date: 17-Feb-2012
Abstract: Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία μιας εφαρμογής ηλεκτρονικού υπολογιστή, η οποία έχοντας συγκεντρώσει ορισμένα από τα πιο βασικά ηλεκτρονικά κυκλώματα, να δίνει τη δυνατότητα επίλυσής τους. Έχοντας ως βάση της τον πειραματισμό προσφέρει στον κάθε χρήστη την δυνατότητα μελέτης, κατανόησης και εκμάθησης του τρόπου λειτουργίας αυτών των κυκλωμάτων, ενώ παράλληλα αποτελεί και ένα εύχρηστο εργαλείο επαλήθευσης επιλύσεων ασκήσεων, και μετρήσεων εργαστηριακών ασκήσεων. Το σημαντικό πλεονέκτημα μιας τέτοιου είδους εφαρμογής είναι το γραφικό περιβάλλον πάνω στο οποίο στηρίζεται αφού με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να ελέγχει αλλά και να κατανοεί με μεγαλύτερη ευκολία τις αλλαγές που ορίζει στα κυκλώματα με τα οποία διατηρεί οπτική επαφή εξομοιώνοντας και συνδυάζοντας έτσι μια πειραματική μελέτη με μια θεωρητική ανάλυση.
Description: Πτυχιακή εργασία-- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών-- Τμήμα Ηλεκτρονικής,2010 -- αα88
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10206
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10206
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.