Κυκλώματα οδήγησης ημιαγωγικών LASER. Κωδικός: 07160ΥΣ

Παπαχρήστου, Βελισσάριος/ Κερμελής, Δημήτριος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Κυκλώματα οδήγησης;Διοδικό Laser;Electronics;Laser;Ημιαγωγικό Laser;Laser diode;Semiconductors;Semiconductor Laser;Ηλεκτρονικά κυκλώματα;Ημιαγωγοί;Ημιαγωγοί Laser;07160ΥΣ
Issue Date: 2-Jul-2010
Abstract: Το αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι τα ημιαγωγικά Laser και τα κυκλώματα οδήγησης αυτών.Γίνεται μια εισαγωγή στην εξέλιξη των Laser, στις ιδιότητες τους, στους τρόπους κατάταξης τους και αναφέρονται τα είδη Laser που υπάρχουν σήμερα.Εξετάζεται το ημιαγωγικό Laser ως προς τις ιδιότητες του, τα ηλεκτρικά και οπτικά χαρακτηριστικά του καθώς και την εξαγωγή αυτών των χαρακτηριστικών.Ακολουθεί μια εκτενής μελέτη των απαιτήσεων οδήγησης του ημιαγωγικού Laser Και των τρόπων οδήγησης του, παρουσιάζοντας και αναλύοντας διάφορα διακριτά κυκλώματα οδήγησης με έμφαση σε αυτά που προτείνονται από τους κατασκευαστές των ημιαγωγικών Laser. Παρουσιάζεται η μελέτη και η κατασκευή κυκλώματος οδήγησης ενός διοδικού Laser των 5mw με παλμικό ρεύμα συχνότητας 3ΜΗΖ και οπτική αντιστάθμιση ισχύος
Description: Πτυχιακή Εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Ηλεκτρονικής, 2009
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10190
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kermelis_Dimitrios.pdf2.7 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10190
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.