Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Γενικού Τμήματος Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής : πρακτικό αρ. 10, 17-9-1985

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής


Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) ο ορισμός επιτροπών για την απαλλαγή από την ξένη γλώσσα, β) τα προπαρασκευαστικά φροντιστήρια, γ) οι μορφές αξιολόγησης του βαθμού προόδου μέρους μαθήματος θεωρητικής διδασκαλίας και δ) ο καθορισμός επιτροπής για επάρκεια ξένης γλώσσας ΕΤΠ και επιμελητών. Εκτός ημερησίας διάταξης συζητήθηκαν οι συνέπειες στην βαθμολογία από την αλλαγή επιλογής ξένης γλώσσας.
Institution and School/Department of submitter: Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής
Keywords: Πρακτικά συνεδριάσεων;ΚΞΓΦΑ ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα;Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΚΞΓΦΑ) ΑΤΕΙΘ;ΓΤΞΓΦΑ ΤΕΙΘ;Γενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΓΤΞΓΦΑ) ΤΕΙΘ
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΚΞΓΦΑ, 1985
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1019
Appears in Collections:Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KXGFA_10_17-9-1985.pdf4.97 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1019
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons