Διαχείριση συσκευών μέσω διαδικτύου

Σαπουνίδης, Θεοδόσιος/ Κουτλιά, Κατερίνα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Internet;Software;Ηλεκτρικές συσκευές;Διαδίκτυο;Λογισμικό;Electrical devices
Issue Date: 4-Mar-2009
Abstract: Η παρούσα εφαρμογή επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση ηλεκτρικών συσκευών μέσω διαδικτύου. Αποτελείται ένα μικρουπολογιστικό κύκλωμα (hardware), το οποίο συνδέεται με τον υπολογιστή που λειτουργεί ως server, από το λογισμικό (software), που χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση του υπολογιστή με το hardware μέσω της RS232 και από μια ιστοσελίδα, την οποία μπορεί να ανοίξει ο χρήστης από οποιοδήποτε μέρος, αρκεί να έχει πρόσβαση στο internet. Όταν ο χρήστης ανοίξει την ιστοσελίδα, ενημερώνεται σχετικά με την τρέχουσα θερμοκρασία που επικρατεί στο χώρο οπου βρίσκεται ο server, καθώς επίσης και με την κατάσταση των συσκευών. Εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να αλλάξει την κατάσταση οποιασδήποτε συσκευής, απλώς με το πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού. Το μικρουπολογιστικό σύστημα αναλαμβάνει να αλλάξει την κατάσταση των συσκευών και να στείλει τη θερμοκρασία στον Η/Υ. Η διασύνδεση του κυκλώματος με τον Η/Υ επιτυγχάνεται μέσω μιας εφαρμογής σε Visual Basic 6. Τέλος, η ιστοσελίδα που είναι και το interface με τον χρήστη, έχει πραγματοποιηθεί σε PHP.
This project is designed for distant control of electrical devices through the internet. It consists of a microcomputing system (hardware), which is connected to a computer that is used as a server, a software that is used for coupling the hardware and the computer via RS232 and a website that allows users to access the system remotely, from any location, provided they have an internet connection. Through the website, the user can monitor the current temperature of the room that the server is installed in, as well as the state of the devices. The user can also modify the state of any device he wishes, by just clicking the equivalent button. The Microcomputing system is responsible for changing the state of the devices and sending the temperature data to computer. The coupling between the hardware and the computer was implemented in Visual Basic 6, whereas the website was developed using PHP.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Ηλεκτρονικής, 2009
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10178
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koutlia_Katerina.pdf1.9 MBAdobe PDFView/Open
Koutlia_Katerina_ppt.pdf136.06 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10178
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.