Μελέτη – Ανάπτυξη ενός μετεωρολογικού σταθμού με χρήση του δικτύου GSM για την αμφίδρομη επικοινωνία σταθμού - χρήστη

Τζίκας, Χρήστος/ Κέδρος, Ιωάννης


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Hardware;Λογισμικό;Ηλεκτρονικό κύκλωμα;Network GSM;Meteorological station;Δίκτυο GSM;Μετεωρολογικός σταθμός;Software
Issue Date: 3-Apr-2009
Abstract: The subject of work has it makes with the creation of metereological station with the use of network GSM for the bidirectional communication of station-user.
Το θέμα της εργασίας έχει να κάνει με την δημιουργία ενός μετερεολογικού σταθμού με τη χρήση του δικύου GSM για την αμφίδρομη επικοινωνία σταθμού-χρήστη.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Ηλεκτρονικής, 2009
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10175
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kedros_Ioan.pdf838.25 kBAdobe PDFView/Open
Kedros_Ioan_eik1.pdf76 kBAdobe PDFView/Open
Kedros_Ioan_eik2.pdf31.29 kBAdobe PDFView/Open
Kedros_Ioan_eik3.pdf29.77 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10175
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.