Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Γενικού Τμήματος Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής : πρακτικό αρ. 28, 13-11-1986

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής


Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνέλευσης, β) οι μονιμοποιήσεις καθηγητών, γ) οι απαλλακτικές εξετάσεις και δ) η εκπαιδευτική άδεια καθηγήτριας. Εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν: α) η επάρκεια αγγλικής γλώσσας από κατάταξη ΣΕΛΕΤΕ, β) η ανάθεση μαθημάτων, γ) η εισήγηση καθηγήτριας για τον χωρισμό και την ένωση τμημάτων και δ) η ένωση τμημάτων στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων. Περιλαμβάνεται η πρόσκληση της Συνεδρίασης.
Institution and School/Department of submitter: Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής
Keywords: Πρακτικά συνεδριάσεων;ΚΞΓΦΑ ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα;Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΚΞΓΦΑ) ΑΤΕΙΘ;ΓΤΞΓΦΑ ΤΕΙΘ;Γενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΓΤΞΓΦΑ) ΤΕΙΘ
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΚΞΓΦΑ, 1986
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1016
Appears in Collections:Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KXGFA_28_13-11-1986.pdf11.69 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1016
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons