Κυλιόμενο κείμενο ρυθμιζόμενο από πληκτρολόγιο ηλεκτρονικού υπολογιστή και ελεγχόμενο από κινητό τηλέφωνο

Καρυπίδης, Αλέξανδρος/ Ιωαννίδης, Γιάννης/ Θεοδωρόπουλος, Νίκος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Οθόνη κυλιόμενου κειμένου;Μικροελεγκτές;Τηλεδιαχείρηση;Μνήμες;Memories;Remote control;Micro-controllers;Rolling text screen
Issue Date: 16-Jan-2008
Abstract: The present project is constituted by three parts. The 1st part includes the circuit - which is reported as a circuit of screens - where all information is portrayed , as well as a theoretical approach to the memories. The 2nd and most important part includes its micro-controller and board, AT89S8252; this micro-controller is in charge for the screen control. Finally, the 3rd part, includes the circuit of remote control: here, it is used the circuit of Velleman, MK160.
Η παρούσα πτυχιακή αποτελείται από τρία μέρη. Το 1ο μέρος περιλαμβάνει το κύκλωμα στο οποίο απεικονίζονται οι πληροφορίες και αναφέρεται ως κύκλωμα οθονών, καθώς και μια θεωρητική προσέγγιση στις μνήμες. Το 2ο μέρος και πιο σημαντικό, περιλαμβάνει τον μικροελεγκτή και την πλακέτα του, ΑΤ89S8252, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την οδήγηση των οθονών. Το τρίτο μέρος τέλος, περιλαμβάνει το κύκλωμα τηλεδιαχείρησης, που εδώ είναι το κύκλωμα της Velleman, MK160.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Ηλεκτρονικής, 2007, αα2481
Illustrated material is contained , aiming at the easier comprehension by the reader.
Περιέχεται εικονογραφημένο υλικό, με στόχο την ευκολότερη κατανόηση από τον αναγνώστη.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10166
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
t_i_contents.pdf51.06 kBAdobe PDFView/Open
theo_ioa_main.pdf32.28 MBAdobe PDFView/Open
theo_ioa_sumEL.pdf66.96 kBAdobe PDFView/Open
theo_ioa_cover.pdf41.88 kBAdobe PDFView/Open
theo_ioa_foreword.pdf30.09 kBAdobe PDFView/Open
theo_ioa_sumEN.pdf39.22 kBAdobe PDFView/Open
theo_ioa_presentation.pdf8.8 MBAdobe PDFView/Open
t_i_bibliography.pdf70.98 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10166
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.