Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Γενικού Τμήματος Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής : πρακτικό αρ. 11, 2-10-1985

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής


Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η κατοχύρωση σπουδαστών στην ξένη γλώσσα, β) η επάρκεια ξένης γλώσσας ΕΤΠ και επιμελητών, γ) οι αναθέσεις διδασκαλίας σε μόνιμο και έκτακτο ΕΕΠ, δ) η εισήγηση σε σχέση με τη διάθεση διδακτικών βοηθημάτων και ε) η ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος Ιστορία βιβλιοθηκονομίας στο αντίστοιχο τμήμα. Εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν: α) η απαλλαγή σπουδαστών από τα αγγλικά και β) η αγορά βιβλίων από το εμπόριο.
Institution and School/Department of submitter: Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής
Keywords: Πρακτικά συνεδριάσεων;ΚΞΓΦΑ ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα;Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΚΞΓΦΑ) ΑΤΕΙΘ;ΓΤΞΓΦΑ ΤΕΙΘ;Γενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΓΤΞΓΦΑ) ΤΕΙΘ
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΚΞΓΦΑ, 1985
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1015
Appears in Collections:Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KXGFA_11_2-10-1985.pdf9.73 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1015
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons