Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Γενικού Τμήματος Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής : πρακτικό αρ. 13, 31-10-1985

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής


Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η επάρκεια ξένης γλώσσας ΕΤΠ και επιμελητών, β) η κατοχύρωση βαθμολογίας στα μαθήματα Αγγλικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, σπουδαστών του τμήματος Φυσικοθεραπείας και Νοσηλευτικής, γ) η απάντηση σε αναφορά καθηγητή, δ) οι εισηγήσεις επιτροπών για απαλλακτικές εξετάσεις, ε) οι αναθέσεις καθηγητριών Γερμανικής γλώσσας, στ) οι εισηγήσεις για διάθεση διδακτικών βοηθημάτων, ζ) η αναφορά καθηγητή για την επανάληψη των απαλλακτικών εξετάσεων στα Αγγλικά στη ΣΕΥΠ και η) η αίτηση καθηγήτριας για ένταξή της στο Τμήμα. Εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν: α) η απαλλαγή σπουδαστών από τα Γαλλικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, β) η απαλλαγή από την ξένη γλώσσα σπουδαστή του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας λόγω ασθενείας, γ) ο ορισμός επιτροπής για τις απαλλακτικές εξετάσεις στη Ρωσική γλώσσα, δ) η διαφοροποίηση αναθέσεων μόνιμου ΕΕΠ και ε) οι αναθέσεις εκτάκτων μελών ΕΕΠ.
Institution and School/Department of submitter: Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής
Keywords: Πρακτικά συνεδριάσεων;ΚΞΓΦΑ ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα;Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΚΞΓΦΑ) ΑΤΕΙΘ;ΓΤΞΓΦΑ ΤΕΙΘ;Γενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΓΤΞΓΦΑ) ΤΕΙΘ
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΚΞΓΦΑ, 1985
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1013
Appears in Collections:Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KXGFA_13_31-10-1985.pdf18.81 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1013
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons