Ασύρματα δίκτυα (RF)

Κυρτόπουλος, Σταύρος/ Παπαδόπουλος, Νικόλαος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Protocols;Internet;Ασύρματα δίκτυα;Πρωτόκολλα;Διαδίκτυο;Wireless networks
Issue Date: 23-Oct-2008
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως θέμα τα ασύρματα δίκτυα και ειδικότερα τα κοινοτικά ανοικτά ασύρματα μητροπολιτικά δίκτυα που δημιουργήθηκαν πριν λίγα χρόνια στις μεγαλουπόλεις της Ελλάδας. Γίνετε ανάλυση στο τεχνικό μέρος των ασυρμάτων δικτύων και στους λόγους τις δημιουργίας τους. Κατόπιν αναλύεται το πως μέσα από την ανάπτυξη τους εξελίχθηκαν σε μια πρωτότυπη ψηφιακή κοινωνία. Επιπλέον δημιούργησαν μια κουλτούρα και ένα πρόσφορο έδαφος για πειραματισμό και γνώση. Αρχικά γίνεται μια γενική περιγραφή των λόγων δημιουργίας των ασύρματων δικτύων και οι βασικές αρχές λειτουργίας τους.. Στη συνέχεια θα γίνει μια πιο αναλυτική περιγραφή των επιμέρους τεχνικών θεμάτων hardware και software. Ακολουθεί η παρουσίαση των επιμέρους οδηγών για το πώς μπορεί κάποιος να συνδεθεί και να γίνει μέλος αυτής της κοινότητας συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός ασύρματου δικτύου. Τέλος, αναλύονται τα όρια των ασύρματων δικτύων, οι κίνδυνοι, οι δυνατότητες τους και οι προοπτικές εξέλιξής τους μέσα από την διαρκή αλλαγή της υπάρχουσας τεχνολογίας.
The subject of this dissertation is the "wireless networks" and particularly metropolitan wireless networks which have already been established in Greece. The specification standards and knowhow of the wifi installments are described in detail. The evolution of wifi prevailed in digital communities. Furthermore, a cultural and an environmental contribution in knowledge and experimentation on wifi was embedded. The purpose and the basic principles of the functionality are described. The technical parts "hardware and software" are also described in detail. The guidelines of how someone can become a member of this community and contribute to its development are also presented. Finally the limits, the dangers and potentials of wireless networks are analyzed through the constant evolution of existent technology.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Ηλεκτρονικής, 2008, αα2643
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10100
Item type: other
Submission Date: 2018-02-28T16:21:00Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Papadopoulos_Nikolaos.pdf3.39 MBAdobe PDFView/Open
Papadopoulos_Nikolaos_ppt.pdf5.45 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10100
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.