Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Γενικού Τμήματος Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής : πρακτικό αρ. 18, 20-2-1986

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής


Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η αντιστοιχία μαθημάτων Αγγλικής γλώσσας προγράμματος ΚΑΤΕΕ και ΤΕΙ των τμημάτων Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, β) η επάρκεια ξένης γλώσσας επιμελητών, γ) η ανάθεση ενός ακόμη μαθήματος σε καθηγητές των μαθημάτων Ιταλικά ΙΙΙ και Αγγλικά IV, δ) οι δηλώσεις σπουδαστών και ε) η αποζημίωση συγγραφικών δικαιωμάτων από τη χορήγηση διδακτικών σημειώσεων κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1985-1986. Εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν: α) ο ορισμός επιτροπών απαλλακτικών εξετάσεων, β) ο κρατικός προϋπολογισμός δαπανών και γ) η απαλλαγή διδακτικών ωρών σε καθηγήτρια, λόγω συμμετοχής της στο Κεντρικό ΔΣ της ΟΣΕΠ. Περιλαμβάνεται η πρόσκληση της Συνεδρίασης.
Institution and School/Department of submitter: Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής
Keywords: Πρακτικά συνεδριάσεων;ΚΞΓΦΑ ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα;Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΚΞΓΦΑ) ΑΤΕΙΘ;ΓΤΞΓΦΑ ΤΕΙΘ;Γενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΓΤΞΓΦΑ) ΤΕΙΘ
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΚΞΓΦΑ, 1986
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1002
Appears in Collections:Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KXGFA_18_20-2-1986.pdf13.67 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1002
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons